Irrigation syringe

производи

Шприц за наводнување

  • Irrigation syringe

    Шприц за наводнување

    • Компонента: Се состои од основна лента, клип, надворешна цевка, заштитна капа и катетер Совет.
    • Наменета употреба: За медицински установи, гинекологија за плакнење човечки рани или шуплини
    • Тип: тип А (тип на прстен за влечење), тип Б (тип на туркање), тип Ц (тип на топка капсула).